Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 473122
Số người online: 879
Chuyên mục: Sản phẩm  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Phần mềm quản lý đào tạo PSC UIS - University Information System

Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ  PSC UIS là một trong các thành phần cơ bản trong giải pháp tổng thể PSC University ERP và là một trong các sản phẩm chủ lực của PSC. Bắt đầu từ năm 2005 với phiên bản 1.0 và đến nay là phiên bản 4.5 Hệ thống UIS đã được thiết kế mới hoàn toàn, đáp ứng mọi yêu cầu quản lý đào tạo của một trường đại học từ qui mô nhỏ cho đến qui mô rất lớn với đa bậc đào tạo: trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và đa loại hình đào tạo: chính qui, tại chức, từ xa, liên thông, văn bằng 2, khóa ngắn hạn ...

PSC UIS có kiến trúc hiện đại theo mô hình ba lớp chuẩn với 2 giao diện người dùng cơ bản: winform cho các ứng dụng nghiệp vụ cơ bản và webform chạy tích hợp trên nền PSC Portal dưới dạng cổng thông tin đào tạo.

 Bắt đầu từ phiên bản 4.5, PSC UIS có thiết kế giao diện hoàn toàn mới theo style của Office 2007 và Hệ thống chức năng được tái cấu trúc hoàn toàn và tổ chức lại thành 12 phân hệ:

 1. UIS Space - Cổng thông tin đào tạo, điểm truy cập duy nhất qua mạng Internet dành cho sinh viên, phụ huynh, giảng viên, cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo trường, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Cổng thông tin  PSC Portal
 2. UIS Entrance Examiniation Management - Quản lý tuyển sinh, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Quản lý thi PSC EMS
 3. UIS Core Student Record - Quản lý hồ sơ sinh viên và xử lý qui chế học vụ
 4. UIS Faculty & Staff - Quản lý khoa/bộ môn, giảng viên, chuyên môn và thù lao giảng dạy, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Quản trị nguồn nhân lực PSC HRM
 5. UIS Course Catalog - Quản lý danh mục môn học và quan hệ giữa các môn học, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Hệ thống thư viện điện tử và thư viện số PSC zLIS
 6. UIS Programme Management - Quản lý chương trình đào tạo, bao gồm chương trình khung, thiết kế chi tiết chương trình đào tạo và lập kế hoạch đào tạo tổng quát
 7. UIS Class Management - Quản lý lớp học phần, theo dõi tiến độ đào tạo
 8. UIS Course Timetabling - Quản lý thời khóa biểu, có chức năng xếp thời khóa biểu hoàn toàn tự động, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Xếp thời khóa biểu thông minh PSC S-Cube - Smart Scheduler Software
 9. UIS Accessment & Progression - Quản lý kết quả học tập
 10. UIS Attendance Recording - Quản lý chuyên cần và điểm rèn luyện
 11. UIS Examination Management - Quản lý và tổ chức thi, tích hợp hoàn toàn với Sản phẩm Hệ thống khảo thí PSC OTS và sản phẩm chấm thi trắc nghiệm PSC superEMR
 12. UIS Student Financial Management - Quản lý tài chính sinh viên bao gồm học phí, học bổng và bảo hiểm, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm quản trị tài chính PSC FIS và sản phẩm Cổng thanh toán kết nối ngân hàng PSC ePayment Gateway

 PSC UIS đã được triển khai thành công tại Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM, Trường Cao Đẳng Bách Việt, Trường Đại Học Tiền Giang, Đại Học Kiến Trúc TPHCM, Đại Học Kinh Tế TPHCM, Đại Học Luật TPHCM và Trường Đại Học Đồng Tháp. PSC cũng đang chuẩn bị triển khai  giải pháp PSC UIS  cho các Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn và Đại Học Sài Gòn.  Các Trường đại học lớn khác như Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ, Đại Học Văn Hiến và Đại Học Marketing cũng đã chọn giải pháp  PSC UIS


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved