Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập : 1914538
Số người online : 1076

KHÁCH HÀNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

  1. Đại Học Quốc Gia TPHCM
  2. Đại Học Kinh Tế TPHCM
  3. Đại Học Mở TPHCM
  4. Đại Học Luật TPHCM
  5. Đại Học Kinh Tế Luật TPHCM
  6. Đại Học Bách Khoa TPHCM
  7. Đại Học Công Nghiệp TPHCM
  8. Học Viện Bưu Chính Viễn Thông TPHCM
  9. Đại Học Kiến Trúc TPHCM
  10. Đại Học Marketing TPHCM
  11. Đại Học Sư Phạm TPHCM
  12. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
  13. Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
  14. Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ
  15. Đại Học Sài Gòn
  16. Đại Học Hùng Vương
  17. Đại Học HUFLIT
  18. Đại Học Văn Hiến
  19. Đại Học Lạc Hồng
  20. Đại Học Cảnh Sát TPHCM
  21. Đại Học Tiền Giang
  22. Đại Học Đồng Tháp
  23. Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
  24. Đại Học CNTT Gia Định
  25. Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm
  26. Trường Cán Bộ TPHCM
  27. Cao đẳng Bách Việt
  28. Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long
  29. Cao Đẳng Sư Phạm TW TPHCM
  30. Cao Đẳng Sư Phạm TW Nha Trang
  31. Cao Đẳng Vin-Hem-Pích
  32. Cao Đẳng GTVT 3
  33. Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
  34. Cao Đẳng VHDL Nha Trang
  35. Cao Đẳng Sư Phạm Ninh Thuận
  36. Cao Đẳng May Thời Trang 2
  37. Cao Đẳng Nghề Miền Nam Bộ Quốc Phòng
  38. Trung Cấp Kỹ Thuật Hải Quân
  39. Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Bắc

     ...

KHÁCH HÀNG SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

  1. Sở Giáo Dục & Đào Tạo Khánh Hòa
    • Bao gồm 7 Phòng GD và 44 trường THPT trên địa bàn tỉnh
  2. Sở Giáo Dục & Đào Tạo Lâm Đồng
    • Bao gồm 7 cụm trường
  3. Sở Giáo Dục & Đào Tạo Bình Dương
    • Bao gồm 40 trường THPT trên địa bàn tỉnh
  4. Sở Giáo Dục & Đào Tạo Ninh Thuận
    • Bao gồm 21 trường THPT trên địa bàn tỉnh

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

  1. UBND TPHCM
  2. UBND Khánh Hòa
  3. HTV
  4. Sở Thông Tin Truyền Thông Khánh Hòa
  5. Sở Tư Pháp TPHCM
  6. Thư Viện Tỉnh Khánh Hòa
  7. LEFASO

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  1. Tập đoàn TBS
  2. Tập đoàn Tôn Hoa Sen
  3. Công Ty Vàng Bạc Đá Quí TPHCM - VJC
  4. Xi măng Hà Tiên
  5. HD Bank
  6. Công Ty XSKT Bình Dương
  7. Công Ty VLXD Bình Dương

 

Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved
cuoi dau bung