Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 508785
Số người online: 3
Chuyên mục: Sản phẩm  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

PSC HRM

PSC Human Resource Management - PSC HRM 3.0 là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc tin học hóa các hoạt động quản trị nhân sự của một doanh nghiệp, đại học hay tổ chức từ qui mô rất nhỏ với vài trăm nhân viên cho đến qui mô rất lớn hơn 10.000 nhân viên.

PSC HRM 3.0 là một Hệ thống tổng thể bao gồm PSC HRM Server, PSC HRM Client, PSC Automated Time and Attendance Data Collection Server, PSC HRM Portal.

PSC HRM 3.0 tuân thủ đầy đủ các qui định nhà nước về mặt quản lý nhân sự bao gồm cả quản lý phụ thuộc và tính thuế thu nhập cá nhân tự động.

PSC HRM 3.0 đã được triển khai thành công tại các đơn vị với qui mô rất lớn được tổ chức theo mô hình tổng công ty như VJC (Công ty mẹ, xí nghiệp và 7 đơn vị phụ thuộc), HTV (Đài, 34 ban trực thuộc và 4 công ty con TFS, HTVC, TSC và TTSXCT) và Tập đoàn Giày Thái Bình TBS (Công ty mẹ và 4 Công ty trực thuộc với qui mô 10.000 nhân viên).

PSC HRM 3.0 cũng đang được chuẩn bị triển khai tại Đại Học Kinh Tế, Đại Học Kiến Trúc, Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, Sở Giáo Dục Đào Tạo Khánh Hòa  và 49 Trường THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

PSC HRM 3.0 là một môđun trong giải pháp tổng thể hệ thống thông tin quản lý PSC ERP do PSC nghiên cứu và phát triển cho 4 lãnh vực: Quản lý Đại Học/Cao Đẳng PSC University ERP, Quản lý Đài truyền hình PSC TS ERP, Quản lý Sản xuất vàng bạc đá quí PSC Jewelry ERP và Quản lý sản xuất giày PSC Footware ERP tích hợp cổng thông tin PSC Portal.

 


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved