Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 508762
Số người online: 6
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Đại Học Kinh Tế TPHCM đưa vào sử dụng thành công Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS

Sau gần 3 tháng chuẩn bị khẩn trương, ngày 28/11/2009 Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM đã đưa vào sử dụng thành công Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS. Hiện tại gần 10.000 sinh viên khóa K35 hệ chính qui, K12 và K13 hệ văn bằng hai và K14 hệ hoàn chỉnh đại học đã được tập huấn sử dụng cổng thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ.  Hệ thống ghi nhận được vào những lúc cao điểm có hơn 3000 sinh viên online cùng lúc để đăng ký học phần qua mạng, xem thời khóa biểu riêng và truy cập các thông tin khác liên quan đến kết quả học tập và tình hình tài chính cá nhân.

Đây là một hệ thống quản lý đào tạo hiện đại do Cty PSC cung cấp, quản lý khép kín tất cả các nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý đào tạo bao gồm: quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, quản lý quá trình đào tạo và tài chính đào tạo như học phí, học bổng, bảo hiểm và thù lao giảng dạy. Chỉ riêng việc đăng ký học phần qua mạng đã là một tiến trình phức tạp gồm 8 bước do hệ thống phần mềm quản lý xuyên suốt bao gồm:

  1. Quản lý chương trình đào tạo khung
  2. Quản lý chương trình đào tạo chi tiết cho từng khóa
  3. Lập kế hoạch đào tạo tổng quát
  4. Tạo lớp học phần dự kiến
  5. Giảng viên đăng ký giảng dạy
  6. Lập thời khóa biểu tự động
  7. Sinh viên đăng ký học phần qua mạng
  8. Thanh toán học phí học phần

Cùng lúc Cty PSC cũng đã đưa vào sử dụng thành công hệ thống thư viện điện tử và thư viện số mới PSC zLIS 6.0 và đang chuẩn bị triển khai cho nhà trường hệ thống quản trị nguồn nhân lực PSC HRM. Cty PSC cũng đã thống nhất với Ngân Hàng Phương Đông nghi thức kết nối và chuẩn bị kích hoạt  phân hệ PSC ePayment Gateway cho việc thu học phí và thanh toán thù lao giảng dạy qua ngân hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh do PSC UIS Team ghi nhận trong các ngày vừa qua

 

 

 

 


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved