Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 508761
Số người online: 5
Chuyên mục: Tin tức  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ

Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Hệ thống phần mềm mới có kiến trúc mạnh mẽ theo mô hình client/server phục vụ đa người dùng trong môi trường cộng tác với cơ chế phân quyền chặt chẽ giúp chuyển hình thức quản lý từ tập trung sang phân tán, chia sẽ công việc quản lý điều hành công tác đào tạo đến tất cả các khoa, phòng ban và các bộ phận có liên quan trong toàn trường. Hệ thống mới thay thế hoàn toàn hệ thống cũ sử dụng công nghệ Foxpro theo mô hình file server không còn phù hợp với các đòi hỏi phức tạp của hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. 

Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved