Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 473114
Số người online: 878
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

PSC thắng thầu cung cấp giải pháp hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và thư viện điện tử thư viện số cho Trường Cán Bộ TPHCM

Trường Cán Bộ TPHCM đã chọn PSC là nhà cung cấp giải pháp hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và thư viện điện tử thư viện số. PSC là đơn vị triển khai thành công giải pháp hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và thư viện điện tử thư viện số theo mô hình cổng thông tin cho nhiều trường đại học và cao đẳng trong thời gian vừa qua. Dự kiến việc triển khai sẽ được hoàn thành trong 2 tháng.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved