Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 473297
Số người online: 876
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long và Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận chọn giải pháp phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC

Công ty PSC vừa thắng thầu cung cấp giải pháp phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS cho Trường Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long và Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận. Nhân dịp này PSC cũng chính thức ra mắt phiên bản mới nhất của phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ PSC UIS 2012. PSC UIS 2012 bao gồm 14 phân hệ và phần mềm tích hợp:

 1. UIS Space - Cổng thông tin đào tạo, điểm truy cập duy nhất qua mạng Internet dành cho sinh viên, phụ huynh, giảng viên, cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo trường, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Cổng thông tin PSC Portal
 2. UIS Entrance Examiniation Management - Quản lý tuyển sinh, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Quản lý tuyển sinh PSC EMS dùng chung cho tất cả các kỳ thi tuyển sinh như tuyển sinh đại học/cao đẳng chính qui, tại chức, liên thông và tuyển sinh sau đại học
 3. UIS Core Student Record - Quản lý hồ sơ sinh viên và xử lý qui chế học vụ
 4. UIS Faculty & Staff - Quản lý khoa/bộ môn, giảng viên, chuyên môn và thù lao giảng dạy, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Quản trị nguồn nhân lực PSC HRM
 5. UIS Course Catalog - Quản lý danh mục môn học và quan hệ giữa các môn học, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Hệ thống thư viện điện tử và thư viện số PSC zLIS
 6. UIS Programme Management - Quản lý chương trình đào tạo, bao gồm chương trình khung, thiết kế chi tiết chương trình đào tạo và lập kế hoạch đào tạo tổng quát
 7. UIS Class Management - Quản lý lớp học phần, theo dõi tiến độ đào tạo
 8. UIS Course Timetabling - Quản lý thời khóa biểu, có chức năng xếp thời khóa biểu hoàn toàn tự động, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Xếp thời khóa biểu thông minh PSC S-Cube - Smart Scheduler Software
 9. UIS Accessment & Progression - Quản lý kết quả học tập, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm phần mềm quét điểm PSC MarkEMR
 10. UIS Attendance Recording - Quản lý chuyên cần và điểm rèn luyện
 11. UIS Examination Management - Quản lý và tổ chức thi, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Hệ thống khảo thí PSC OTS và sản phẩm chấm thi trắc nghiệm PSC superEMR
 12. UIS Student Financial Management - Quản lý tài chính sinh viên bao gồm học phí, học bổng và bảo hiểm, các loại phí khác như phí ký túc xá..., tích hợp hoàn toàn với sản phẩm quản trị tài chính PSC FIS và sản phẩm Cổng thanh toán kết nối ngân hàng PSC ePayment Gateway
 13. UIS Lecturer Fee - Quản lý thù lao giảng dạy và các loại thù lao khác của giảng viên, tích hợp hoàn toàn với sản phẩm Quản trị nguồn nhân lực PSC HRM và quản trị tài chính PSC FIS
 14. UIS Certificate Management - Quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ tích hợp với Cổng thông tin văn bằng chứng chỉ

PSC UIS 2012 là 1 trong số 12 sản phẩm phần mềm thuộc bộ giải pháp Hệ thống thông tin quản trị đại học PSC University ERP 2012.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved