Sau 3 tháng triển khai (cùng với Đại Học Kinh Tế và Đại Học Luật) Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Đây là hệ thống thông tin quản lý đào tạo hiện đại hỗ trợ đa bậc đào tạo, đa loại hình đào tạo và đa qui chế đào tạo theo mô hình cổng thông tin do công ty PSC cung cấp. Trong học kỳ 2 niên khóa 2009-2010 dự kiến sẽ có 6 trường đại học lớn tại TPHCM chuẩn bị triển khai hệ hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của PSC.

Khi đặt vấn đề xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị đại học và đặc biệt là hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ chúng tôi đã nhất trí chọn PSC, nhà cung cấp giải pháp mạnh nhất hiện nay trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...
TS Ninh Quang Thăng
Trưởng Phòng Đào tạo
Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Lượt truy cập: 473298
Số người online: 877
Chuyên mục: Tin hoạt động kinh doanh  
Ngày đưa tin: 01/09/2017    

Đại Học Quốc Gia TPHCM chọn PSC zLIS 6.0 trang bị cho thư viện Trường Phổ Thông Năng Khiếu

Được sự cố vấn kỹ thuật của Thư viện Trung tâm Đại Học Quốc Gia TPHCM, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên đã quyết định chọn giải pháp phần mềm thư viện PSC zLIS 6.0 trang bị cho Trường Phổ Thông Năng Khiếu TPHCM.

PSC zLIS 6.0 được đánh giá là phần mềm thư viện có kiến trúc hiện đại và tính năng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường. PSC zLIS 6.0 được triển khai tại Trường Phổ Thông Năng Khiếu bao gồm đủ cả 6 phân hệ trong một gói tích hợp:

  1. PSC Portal
  2. PSC Web OPAC
  3. PSC Union Catalog – Webservice Z3950 Proxy, OAI-PMH Harvester
  4. PSC OAI Server and Z3950 Server
  5. PSC Library Management System with MARC21 Cataloging, Patron Management, Circulation, Acquitision, Serial Management …
  6. PSC Digital Library with FullText search Engine

Sản phẩm PSC Union Catalog – Webservice Z3950 Proxy và OAI-PMH Harvester có thể kết nối với tất cả các thư viện trên thế giới hỗ trợ chuẩn Z39.50 và OAI-PMH 2.0.


Các tin khác:
Powered by PSC Portal. ©2009 PSC All rights reserved